GIỚI THIỆU

hòa đồng gọn gàng dễ nhìn có trách nhiệm nhanh nhẹn chịu được công việc cường độ cao

Kinh nghiệm làm việc
  • sinh viên cnttFPT APTECH
    06/2017 - HIỆN TẠI
Trình độ học vấn
  • Máy tính và công nghệ thông tin -FPT APTECH (CAO ĐẲNG)
    2019 - HIỆN TẠI
Các kênh liên hệ
Liên hệ