GIỚI THIỆU

Có thể đi làm ngay Có thể đi công tác

Kinh nghiệm làm việc
 • Kế toán, kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ cathaylife
  6/2016 - 8/2018

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính: Nhân viên tư vấn bảo hiểm, giải quyết thủ tục bồi thường, thu phí thường niên của khách hàng….

Trình độ học vấn
 • Kế toán tổng hợpCao đẳng giao thông vận tải 2
  10/2007 - 6 /2010
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
  90%
 • Kỹ năng quản lý hồ sơ
  75%
 • Kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc khách hàng
  85%
 • Kỹ năng thuyết trình
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ