GIỚI THIỆU

Tiếp tục sự nghiệp của tôi tại một công ty mà nơi đó tôi có thể sử dụng kỹ năng quản lý, tổ chức, xử lý vấn đề từ đó phát triển đồng hành cùng công ty.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trợ lý Giám Đốc Điều HànhCông ty 2EPAY VN
  (11/2017 > 05/2019)

  – Quản lý và phân bổ công việc cho 3 team: team developer, team crawler và
  team marketing.
  – Xây dựng mối quan hệ và duy trì với các đối tác thương mại điện tử.
  – Tham mưu chiến lược kinh doanh và trực tiếp điều hành việc kinh doanh cũng
  như marketing của công ty.
  – Lập kế hoạch và quản lý thu chi cho kênh thương mại điện tử, quản lý ngân
  sách marketing.
  – Theo dõi và quản lý quỹ, lương và lợi nhuận phát sinh.
  – Tuyển dụng nhân sự nhằm đảm bảo cân bằng nhân sự hoạt động tại công ty.
  – Tham mưu xây dựng chính sách cùng những chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

 • Trợ lý Giám Đốc Kinh DoanhViectotnhat
  (08/2017 > 11/2017)

  – Tuyển dụng nhân sự và hỗ trợ hành chính cho Giám Đốc Kinh Doanh.
  – Tham gia các cuộc họp cùng Ban Giám Đốc và tham mưu các chính sách, kế
  hoạch cũng như mục tiêu của công ty.
  – Hỗ trợ và vận động các nhân viên xây dựng mục tiêu và hoàn thành mục tiêu.
  – Thu thập thông tin, phân tích và tóm tắt thông tin cho Giám Đốc Kinh Doanh.
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trình độ học vấn
 • MarketingĐại học Tài Chính Marketing
  (2010 > 2013)

  Điểm trung bình 7.6

 • CHỨNG CHỈ
  (2013)

  Khóa học nói trước công chúng

Các kỹ năng
 • Tiếng Anh
  69%
 • Xử lý vấn đề
  80%
 • Giao tiếp
  70%
 • Tin học văn phòng
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ