GIỚI THIỆU

Làm việc trong môi trường chuyên môn Được hưởng các chế độ theo lao động Tích lũy nhiều kinh nghiệm giúp công việc được hiệu quả

Trình độ học vấn
  • TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
    09-2016 - 09-2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ