GIỚI THIỆU

Thông tin thêm: Có thể đi công tác.

Kinh nghiệm làm việc
 • Chuyên viên bán hàng Hexa Land
  6/2015 -2/2016

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  – Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc va tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
  – Dựa trên những gợi ý của khách hàng, lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu của KH sao cho Kh nhận thấy được sự hài lòng về công việc của sale BĐS đem lại.

Trình độ học vấn
 • Kế toánCao đẳng Công Nghiệp Hà Nội
  1/2013 - 12 /2014
Các kỹ năng
 • MS Office
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ