Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viênVietlift
  Tháng 10/2018 - Tháng Hiện tại
 • Giám sátItecom
  Tháng 9/2017 - Tháng 10/2018
Trình độ học vấn
 • Kỹ t huật điều khiển và t ự động hoáCao đẳng kỹ thuật Cao Thắng
  Tháng 9/2014 - Tháng 9/2017
Các kỹ năng
 • Cơ Điện Tử
  %
 • Giao Tiếp
  %
 • Kỹ Năng Làm Viêc Nhóm
  %
 • Động Cơ 3 Pha
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ