GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Cống hiến và nỗ lực tối đa góp phần vào sự phát triển và thành công của doanh nghiệp!

Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh doanh, quản lýCông ty Cổ Phần nhựa đường Minh Đạt
  10/2016 - 2/2017

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính: Tìm kiếm đối tác, duy trì mối quan hệ, thương thảo và ký kết hợp đồng kinh tế.

 • Kinh doanh, quản lýCông ty TNHH TM & DVXD Hoàng Nguyên
  6/2008 - 10/2016

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính:
  – Thực hiện giám sát công việc, quản lý hoạt động kinh doanh.
  – Tìm kiếm đối tác, khách hàng, tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng.

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhĐại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
  9/2014 - 11 /2016
 • Công nghệ thông tinĐại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh
  10/2008 - 11 /2012
Các kỹ năng
 • MS Office
  80%
 • Kỹ năng giao tiếp
  90%
 • Kỹ năng quản lý và giám sát
  95%
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  80%
 • Kỹ năng dịch vụ bán hàng
  85%
 • Kỹ năng lãnh đạo
  75%
 • Kỹ năng thiết lập mối quan hệ
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ