Kinh nghiệm làm việc
 • Trợ Lý Cửa HàngCông Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam
  (2018 - 2019)

  Quản lý ca làm việc nhân viên Thống kê báo cáo
  doanh thu hàng ngày Nộp doanh thu về công ty Hỗ
  trợ hướng dẫn nhân viên Lên kế họach nhập hàng
  cho cửa hàng Kiểm tra công việc của nhân viên Bảo
  đảm doanh rhu cho công ty

 • Nhân Viên Bán HàngCông Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam
  (2016 - 2018)

  Tư vấn bán hàng Tính tiền cho khách Giới thiệu sản
  phẩm chủ lực Trưng bày hàng hóa Vệ sinh cửa
  hàng, quầy kệ Báo cáo hàng cận date, kết quả bán
  hàng Bảo vệ hàng hóa trong cửa hàng Lưu kho

 • Nhân Viên Chăm Sóc Khách HàngCông ty TNHH Thương Mại BCC
  (2016 - 2017)

  Tiếp Nhận Cuộc Gọi của khách hàng Bán Hàng qua
  điện thoại Xử lý những vấn đề về sản phẩm, giao
  hàng Báo cáo công nợ và hóa đơn bán hàng hàng
  ngày Báo giá cho khách hàbg Giữ mối quan hệ lâu
  dài với khách hàng Đặt hàng phù hợp để lưu kho

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhTrường Đại học Công nghệ Sài Gòn
  (2018 - 2018)
Các kỹ năng
 • HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
  30%
 • LÀM VIỆC NHÓM
  80%
 • GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ