Kinh nghiệm làm việc
 • trưởng phòngNguyễn Dinh
  Tháng 12/2015 - Tháng 9/2017
Trình độ học vấn
 • quản lýĐại học Dân Lập Hồng Bàng Tp. Hồ Chí Minh
  Tháng 1/2010 - Tháng 11 /2014
Các kỹ năng
 • English
  70%
 • Kỹ năng vi tính
  80%
 • Kỹ năng giao tiếp
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ