GIỚI THIỆU

Được làm trong môi trường chuyên nghiệp Khẳng định và khám phá bản thân Học hỏi những người đi trước

Kinh nghiệm làm việc
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNGCÔNG TY QUỐC TẾ HOÀNG PHÚC
  01-2019 - 06-2019

  Tư vấn sản phẩm với khách hàng. Khơi gợi nhu cầu khách hàng

 • NHÂN VIÊN MARKETINGCÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT KẾ QUẢNG CÁO THIÊN THỤ
  01-2019 - 06-2019

  Tư vấn sản phẩm, Khơi gợi nhu cầu khách hàng. Tìm kiếm khách hàng
  mới và chăm sóc khách hàng cũ
  Thực hiện các công việc kỹ thuật về dịch vụ FB

Trình độ học vấn
 • QTKD Tổng hợpTRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH HẢI QUAN
  05-2014 - 09-2016
 • QTKD Tổng hợpTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
  01-2017 - 08-2017

  Đại học

Các kênh liên hệ
Liên hệ