GIỚI THIỆU

.

Kinh nghiệm làm việc
 • Sale EmployeePhu Man Company
  01/2018 - 07/2018
 • Sale EmployeeMTG Company
  05/2017 - 12/2017
 • Customer suportationThe Mira Hotel
  02/2016 - 05/2017
Trình độ học vấn
 • Accounting -Financing -Banking industryBinh Duong Economic -Technology University
  2013 - 2016

  GPA: 2.9 – 4.0

Các kỹ năng
 • Problem solving
  90%
 • Microsoft Office
  85%
 • Managing the time
  80%
 • Teamwork
  90%