GIỚI THIỆU

– Nâng cao thu nhập cho bản thân cũng như gia đình – Mong muốn làm công việc lâu dài – Mong muốn được thăng tiến trong công việc

Trình độ học vấn
  • Công Nghệ Thông TinTrường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ Tp.HCM
    2013 - 2016
Các kênh liên hệ
Liên hệ