GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP – Trải nghiệm nhiều lĩnh vực với nhiều vị trí khác nhau – Thu nhập cuối năm của bản thân được cải thiện – Muốn tương tác và mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ công ty. – Học hỏi, tìm cách vượt qua khó khăn từ nhiều công việc khách nhau – Từ kinh nghiệm lớn nhỏ tích góp được, phát triển bản thân trong tương lai.

Kinh nghiệm làm việc
 • Brand Marketing Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Cổng Việt Nam
  9/2016 - Hiện tại

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  1. Đối ngoại: Kết nối Google và các công ty đối tác
  2. Tổ chức Hội thảo Khách hàng
  3. Tạo các sản phẩm support Sale: Proposal
  4. Hỗ trợ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt
  5. Xây dựng Brand
  6. PR Nội bộ: truyền thông
  Thành tích:
  1. Đối ngoại: Kết nối Google thành công đầu năm 2017, hỗ trợ đội kỹ thuật thành công.
  2. Tổ chức Hội thảo Khách hàng: Đạt KPI và doanh thu, branding công ty tăng năm 2017
  3. Được khen thưởng nóng từ BGĐ công ty.

Trình độ học vấn
 • Quan hệ quốc tếĐại học Dân Lập Ngoại Ngữ Tin Học Tp. Hồ Chí Minh
  9/2013 - 10 /2007

  TOEIC 650

Các kỹ năng
 • MS Office
  80%
 • Đàm phán và giao tiếp
  95%
 • Làm việc độc lập/nhóm
  85%
 • Thuyết trình
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ