GIỚI THIỆU

– Tích lũy kinh nghiệm, rở thành quản lý, quản trị ở cấp độ cao – Học thêm các kỹ năng phục vụ cho công việc – Học và lấy bằng MBA

Trình độ học vấn
 • Cử nhân
  2014

  Tốt nghiệp loại: Khá

Danh hiệu & Giải thưởng
 • Thương lượng đàm phán
  0
Các kỹ năng
 • Thương lượng đàm phán
  90%
 • Làm việc độc lập
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ