GIỚI THIỆU

Thật thà, kĩ lưỡng, siêng năng.

Trình độ học vấn
  • Cao đẳng chuyên ngành Kinh doanhCAO ĐẲNG, VIỆT MỸ
    2015

    Tốt nghiệp loại: Khá

Các kênh liên hệ
Liên hệ