Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Tư Vấn Tín DụngCông ty tài chính Fecredit
  2016-01 2019-01

  Tư vấn bán hàng sản phẩm của công ty

Trình độ học vấn
 • Cao Đẳng - Kế ToánCao Đẳng kế toán Trường dệt may Hà Nội
  -01 2012-01

  Hoàn thành tốt khóa học

Các kỹ năng
 • Tư Vấn Bán Hàng (4 năm)
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ