Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Quan Hệ Khách HàngNgân hàng TMCP Phương Đông
  2018-10 2019-09

  – Tìm kiếm khách hàng mới và khai thác khách hàng hiện hữu
  – Nhân dữ liệu các khách hàng lên hệ thống CRM để quản lý
  – Hỗ trợ các thành viên trong team để thực hiện các chương trình của ngân hàng tài địa phương

Trình độ học vấn
 • Tài Chính – Ngân HàngTrường Đại học Tài chính - Marketing

  Tốt nghiệp loại khá

Các kỹ năng
 • Chăm Sóc Khách Hàng (1 năm)
  70%
 • Làm việc nhóm
  70%
 • Lập kế hoạch
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ