GIỚI THIỆU

Kinh nghiệm phù hợp nghề, trái ngành nhưng sẵn sàng xóa bỏ, học lại cách làm mới, kỹ năng mới. Bất kỳ ai dù có kinh nghiệm hay không, khi qua một công ty khác đều làm lại từ đầu và công ty cũng yêu cầu thử việc. Còn tuổi tác không quan trọng, mà điều mấu chốt ở đây là có làm được việc hay không. Không bao giờ là quá muộn khi bắt đầu cho một khởi đầu mới.

Kinh nghiệm làm việc
  • Chuyên Gia Tư VấnFreelance
    2013- nay
Trình độ học vấn
  • ĐH Sư Phạm Huế
    1998-2000
Các kênh liên hệ
Liên hệ