Kinh nghiệm làm việc
 • SalesVIFON
  2016-05 2019-10
Trình độ học vấn
 • Cao Đẳng - Kinh TếCao Đẳng Kinh Tế TPHCM
  2013-06
Các kỹ năng
 • Phát Triển Thị Trường
  %
 • Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer)
  %
 • Thủ Quỹ
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ