GIỚI THIỆU

Có thể đi công tác.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng phòng Kinh DoanhCông ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh
  12/2017 - Hiện tại

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính:
  • Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát hoạt động của Phòng Kinh Doanh.
  • Triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả của các chương trình bán hàng mới phù hợp với tình hình thị trường, mở rộng kinh doanh và tăng doanh số bán hàng
  • Tổ chức quản lý và khai thác các dự án, kết hợp với các bộ phận khác tập hợp, hoàn thiện hồ sơ trình duyệt để trở thành vendor của các tập đoàn.
  • Tham gia lập kế hoạch / chiến lược và triển khai cho đội ngũ bán hàng theo chính sách của công ty, hỗ trợ họ đạt được mục tiêu công ty đề ra.
  • Báo cáo / cập nhật cho giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh của công ty.

Trình độ học vấn
 • Kinh tế đối ngoạiĐại học Ngoại Thương - Hà Nội
  9/2005 - 7 /2010
Các kỹ năng
 • MS Office
  85%
 • Quản lý
  80%
 • Tiếng Anh
  75%
Các kênh liên hệ
Liên hệ