Trình độ học vấn
 • Tài Chính – Ngân HàngTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
  2020-06 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Kinh Doanh/Bán Hàng (1 năm)
  %
 • Quảng cáo/Marketing/PR (1 năm)
  %
 • Khách Sạn & Nhà Hàng (1 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ