Kinh nghiệm làm việc
 • FreelancerCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH
  08/2018 - HIỆN TẠI
 • Nhân Viên Kinh DoanhCÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
  03/2016 - 05/2018

  – Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
  – Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và
  dịch vụ Truyền Hình FPT do FPT Telecom đang cung cấp
  – Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết
  hợp đồng với khách hàng

 • Nhân Viên Bán HàngCÔNG TY TNHH TM&DV THIÊN NAM HÒA
  05/2008 - 04/2012

  – Tư vấn cho khách hàng về tính năng sản phẩm, giá cả.
  – Hướng dẫn sử dụng, bán hàng cho khách hàng tại siêu
  thị.
  – Thực hiện chỉ tiêu doanh số theo tháng /quý

Trình độ học vấn
 • TTGD THƯỜNG XUYÊN TÂN PHU Q.TÂN PHÚ (TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)
Các kênh liên hệ
Liên hệ