Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Phòng VéViet Media Travel Corporation
  2019-05 2019-10
Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh Doanh Tổng HợpTrường cao đẳng Bách Việt
  2014-06
Các kỹ năng
 • Viet Media Travel Corporation
  %
 • Chăm Sóc Khách Hàng
  %
 • Giám Sát Bán Hàng
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ