Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh Doanh Tour Du Lịch
  2019-05 HIỆN TẠI
Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh Doanh
  2020-06 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Xuất Nhập Khẩu (1 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Hòa đồng
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ