GIỚI THIỆU

 Khả năng lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch liên quan đến đào tạo, dự án.  Tổng hợp, thống kê và báo cáo.  Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.  Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy định, khả năng tiếp thu nhanh, xử lí tình huống linh hoạt  Khả năng làm việc dưới áp lực cao.  Khả năng giao tiếp rõ ràng, trung thực với đồng nghiệp và lãnh đạo.  Có quyết tâm tiếp tục học hỏi và phát triển kỹ năng.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trung tâm Đào tạo, Ngân hàng TMCP Á Châu
  Từ năm 2017 đến nay:

   Khảo sát nhu cầu đào tạo; Lập kế hoạch đào tạo chi tiết hàng tháng.
   Lập kế hoạch công tác tuần.
   Tổng hợp, thống kê số liệu và lập báo cáo định kỳ và theo yêu cầu về kết quả thực
  hiện đào tạo theo từng tuần/tháng/quý/năm.
   Tổ chức đào tạo các khóa học: chiêu sinh, tổng hợp danh sách học viên tham dự,
  quản lý lớp, tổ chức thi, lập bảng điểm, đánh giá khóa học, báo cáo về tình hình
  thực hiện khóa học…
   Liên hệ, quản lý thực hiện hợp đồng, thủ tục thanh toán với các đối tác để thực
  hiện các khóa đào tạo liên kết như Bảo hiểm AIA, Kỹ năng mềm, Quản lý dự án
  PMP, Phần mềm…
   Triển khai, quản lý hợp đồng tài trợ đào tạo và thủ tục thanh toán cho các khóa
  đào tạo bên ngoài.
   Tiếp nhận đăng ký, tổng hợp và lập danh sách học viên tham dự các kỳ thi đánh
  giá năng lực hàng năm
   Theo dõi, tổng hợp và thực hiện thanh toán thù lao cho các giảng viên.
   Soạn thảo, sắp xếp, lưu trữ các hồ sơ văn bản liên quan đến công việc

 • Thư ký dự án 6:3:1,Văn phòng quản lý dự án chiến lược, Ngân hàng TMCP Á Châu:
  Từ năm 2016 đến năm 2017:

   Soạn thảo, phát hành, phân loại, lưu trữ văn thư, công văn hành chính, hồ sơ liên
  quan…
   Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện các công việc của dự án.
   Tham gia vào việc Điều phối công việc cho Ban quản lý dự án theo yêu cầu hoặc
  khi cần thiết; Trình kế hoạch nhân sự; Xúc tiến công việc dự án; Quản lý các công
  việc liên quan đền hồ sơ dự án;
   Chuẩn bị cuộc họp, Chuẩn bị hồ sơ cuộc họp, thực hiện biên bản cuộc họp.
   Phối hợp, tổng hợp, lập kế hoạch, chương trình làm việc cho ban QLDA.

 • Khoa Quản trị kinh doanh,Trường Đại học Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  Từ 2010 đến 2016:

   Thực hiện các công việc của trợ giảng và giảng viên:
   Tham gia biên soạn, giảng dạy, ra đề, coi thi, chấm thi các học phần: Kinh tế học,
  Marketing căn bản, Quản trị kinh doanh quốc tế
   Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo

   Thực hiện công tác chủ nhiệm và cố vấn học tập cho các lớp đại học, cao đẳng,
  trung cấp
   Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn làm đề án tốt nghiệp.
   Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học
   Thực hiện công tác tuyển sinh theo nhiệm vụ được phân công
   Thực hiện các công tác hành chính:
   Thực hiện các công tác giáo vụ khoa liên quan đến đào tạo của Khoa và Bộ môn
   Thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý sinh viên
   Thực hiện các công việc văn phòng của Khoa và bộ môn (quản lý, trình phê
  duyệt, lưu trữ văn bản, hồ sơ…)
   Tham gia các công tác Đoàn, Hội, Công Đoàn
   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Trình độ học vấn
 • Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanhĐại Học Tôn Đức Thắng,
  2013-2016

  Điểm bảo vệ luận văn: 7.6
  Điểm trung bình chung: 7.46

 • Quản trị kinh doanhĐại Học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,
  2006-2010

  Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Các kỹ năng
 • Tiếng Anh
  %
 • Microsoft Office: Sử dụng thành thạo excel và word - Sử dụng phần mềm phân tích số liệu SPSS
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ