GIỚI THIỆU

Mục tiêu ngắn hạn + Trở thành một nhân viên kinh doanh giỏi + Hoàn thiện các kỹ năng của bản thân + Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ công ty + Giao tiếp tiếng Anh tốt + Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp của mình để xây dựng mối quan hệ, khách hàng tốt, nâng cao uy tín của công ty – Mục tiêu dài hạn + Sẽ xây dựng những mỗi quan hệ lâu dài với những khách hàng tiềm năng đảm bảo công ty luôn có doanh thu ổn định. + Giúp công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tầm quy mô công ty nên tầm cao mới

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viê n kinh doanhBảo hộ lao động M-safe
  Tháng 5/2017 - Tháng 9/2019

  Liên hệ khách hàng
  + Tạo báo giá và gửi báo giá tới khách hàng
  + Chăm sóc khách hàng qua điện thoại
  + Liên hệ, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm
  + Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng
  + Báo cáo công việc hàng ngày
  + Giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng
  + Hỗ trợ cho khách hàng khi khách gặp khó khan
  + Đi thị trường, tìm kiếm khách hàng

 • Nhân viê n kinh doanhCông ty TNHH MTV Dynaseiki
  Tháng 3/2016 - Tháng 5/2017

  + Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về sản phẩm.
  + Gọi điện, chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch định
  + Giới thiệu sản phẩm tới cho khách hàng
  + Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  + Trình bày sản phẩm
  + Lập kế hoạch hàng tuần

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhCao đẳng - Đại học Tôn Đức Thắng
  Tháng 9/2012 - Tháng 4/2016

  + Tham gia các hoạt động văn nghệ, chiến dịch mùa hè xanh của
  trường.
  + Tham gia vào các câu lạc bộ cổ vũ

Các kỹ năng
 • Tư Vấn Kinh Doanh
  %
 • Đàm Phán Khách Hàng
  %
 • Báo Giá Sản Phẩm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ