GIỚI THIỆU

mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt. Phấn đấu để tương lai được làm việc ở một vị trí cao hơn phù hợp với khả năng của bản thân, nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của công ty và lợi ích cá nhân.

Kinh nghiệm làm việc
 • Tư Vấn ViênThẫm Mỹ Viện Saigon Hera
  Tháng 9/2016 - Tháng 12/2017

  Gặp khách hàng, tư vấn cho khách hàng các dịch vụ của trung tâm
  và đưa ra những dịch vụ phù hợp nhất cho khách hàng đang có nhu
  cầu. Tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Trình độ học vấn
 • Công nghệ và kỹ t huật môi t rườ ngĐại Học Văn Lang
  Tháng 9/2013 - Tháng 7/2017
Các kênh liên hệ
Liên hệ