GIỚI THIỆU

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường chuyên nghiệp, năng động Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, gắn bó với công ty Hoàn thành báo cáo kiến tập

Trình độ học vấn
  • Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hànhĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

    Sinh viên năm 4

Các kỹ năng
  • TIẾNG ANH
    60%
  • TIN HỌC
    70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ