GIỚI THIỆU

– Mong muốn tìm được chỗ làm lâu dài để có cơ hội cống hiến tốt – Môi trường làm việc thân thiện, các phòng ban có sự hỗ trợ và liên kết – Chính sách đãi ngộ tốt

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng Phòng Kinh DoanhCÔNG TY CP MPC AUTO AN PHÚ
  07/2019 - Hiện tại

  Xây dựng kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu bán xe của phòng, nhóm.
  – Lập kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động Marketing, phát triển thị trường, bán xe tại đơn vị.
  – Tổng hợp, phân tích thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh.
  – Tiếp nhận và triển khai các chính sách bán hàng, sản phẩm đến bộ phận kinh doanh.
  – Tổng hợp báo cáo tuần của các nhóm bán hàng. Quản lý và kiểm soát thông tin khách hàng tại đơn vị.
  – Phân công, giao việc, giám sát thực hiện công việc, quy trình, quy định, chính sách bán hàng .
  – Quản lý, kiểm soát thời gian và hiệu quả làm việc của nhân viên.
  – Hỗ trợ, trực tiếp tham gia giải quyết các vướng mắc trong hoạt động bán hàng của nhân viên và bộ phận.
  – Tổ chức kế hoạch thử việc và đánh giá nhân viên mới trong phòng.
  – Tổ chức đào tạo nhân viên trong phòng.
  – Quản lý, thực hiện tiêu chuẩn hoạt động Showroom trưng bày xe, phòng làm việc của bộ phận.
  – Quản lý, duy trì các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của phòng và Công ty.

Trình độ học vấn
 • CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANHĐại Học Tài Chính Marketing

  Xếp loại: Khá
  Ngành: Cử nhân quản trị kinh doanh

Các kỹ năng
 • Kỹ năng tổ chức
  %
 • Kỹ năng lãnh đạo
  %
 • Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
  %
 • Lập kế hoạch
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ