GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Nguyện vọng của tôi là làm việc ở vị trí nhân viên kinh doanh, bán hàng. Với kỹ năng lý và giao tiếp tốt với khách hàng, tôi mong muốn được góp phần phát triển cho thành công của công ty.

Trình độ học vấn
 • Kế toán, bán hàng, kinh doanh Đại Học Lạc Hồng
  7/2009 - 1/2014
Các kỹ năng
 • MS Office
  95%
 • Giao Tiếp
  75%
 • Sales
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ