Kinh nghiệm làm việc
 • SingerTZM Intertainment
  3/2015-now
 • Founder Project ManagerBurrico Production house
Trình độ học vấn
 • International BusinessRMIT University
  2015-6/2016
 • DirecterSai Gon International film School
  2016-2018
 • MusicSoul Academy
 • MusicTZM Intertainment
Các kênh liên hệ
Liên hệ