GIỚI THIỆU

Nguyên thích lao động sáng tạo, mong muốn được thử thách bản thân trong một môi trường chuyên nghiệp!

Kinh nghiệm làm việc
 • Giám Sát Nhà HàngNHÀ HÀNG MAMMA MIA
  01/2017 - 01/2019

  Giám sát các công việc trong nhà hàng.
  Phân công công việc
  Hỗ trợ quản lý xây dựng kế hoạch kinh doanh

 • Cộng tác viênMESA GROUP
  01/2013 - 01/2014
Trình độ học vấn
 • Quản trị khách sạnĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN (ĐẠI HỌC)
  2017

  Tham gia CLB, chương trình tuyển sinh,
  văn nghệ Đoàn trường.
  Tốt nghiệp Đại học

Các kỹ năng
 • Đàm phán
  50%
 • Hòa đồng
  50%
 • Giải quyết vấn đề
  60%
 • Lãnh Đạo
  60%
Các kênh liên hệ
Liên hệ