Kinh nghiệm làm việc
 • Bán Hàngkinh doanh online
  2016-06 2019-11

  đăng sản phẩm, tư vấn bán hàng cho khách, chốt đơn và giao hàng

 • TelesaleChi nhánh Công ty Family Shopping
  2019-06 2019-09

  trực tiếp line vào và thực hiện gọi ra theo data có sẵn

 • Hỗ Trợ Training,Chăm Sóc Khách Hàng,Nhân Viên Kinh Doanhcông ty bất động sản thành đô
  2019-01 2019-06

  trợ giảng training trên lớp cho nhân viên mới, chăm sóc những khách hàng cũ của công ty, gọi cho khách hàng theo data để tìm kiếm khách mua hàng

 • Nhân Viên Bán Hàngviễn thông a
  2015-06 2016-09

  tư vấn bán hàng

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

  là lớp trưởng, trưởng nhóm nhiều môn kiêm thủ quỷ, thường xuyên tổ chức các tiết mục văn nghệ party cho lớp.

 • Báo ChíCao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II
  2016

  chưa có bằng

Các kỹ năng
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (1 năm)
  %
 • Chăm Sóc Khách Hàng (1 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ