GIỚI THIỆU

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động. • Cố gắng học hỏi khi có thể để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cho cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Kinh nghiệm làm việc
 • Giám sát kinh doanh & kỹ thuậtCÔng ty TNHH TM VT KHKT Ngô Gia Phát
  4/2013 - 8/2014

  Mô tả công việc:
  – Chịu chỉ tiêu về doanh số được giao hàng tháng.
  – Tìm kiếm khách hàng và lập kế hoạch kinh doanh.
  – Phụ trách làm hồ sơ dự thầu, lập bảng chào giá cạnh tranh cho các đơn vị.
  – Soạn thảo hợp đồng mua bán.
  – Tìm kiếm và đánh giá khách hàng tiềm năng.
  – Phát triển các khu vực thị trường được phân công.
  – Gọi điện thoại cho khách hàng, giới thiệu các sản phẩm mới của công ty.
  – Phản ánh tình hình công việc mình chịu trách nhiệm cho cấp trên để kịp thời xử lý.
  – Chấp hành tốt sự điều động công việc từ quản lý trực tiếp của mình.
  Thành tích đạt được: vượt chỉ tiêu doanh số được giao, hoàn thành nhiều hợp đồng thầu lớn

Trình độ học vấn
 • Vật liệu Silicat, Quản trị kinh doanhĐại học Bách Khoa TP HCM
  2012

  Tốt nghiệp loại: Khá

Các kỹ năng
 • Khả năng đàm phán
  95%
 • Chăm sóc khách hàng
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ