GIỚI THIỆU

Phát huy hết khả năng để đạt được kế hoạch & mục tiêu công ty đề ra

Trình độ học vấn
  • Quản trị kinh doanh
    2006
Các kỹ năng
  • bán hàng chuyên nghiệp
    90%
  • thuyết phục khách hàng
    80%