GIỚI THIỆU

Kinh nghiệm bản thân: – Có kiến thức tốt về mô hình kinh doanh của ngành FMCG; – Kinh nghiệm tốt trong vai trò trưởng nhóm – Khả năng giao tiếp & Làm việc nhóm tốt – Khả năng nhìn bao quát vấn đề; khả năng suy luận – Có thể làm việc dưới áp lực cao. – Kĩ năng vi tính tốt (MS Office, SAP,…).

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng nhóm Sales admin – CN Miền bắcAsiafoods ( Mì Gấu đỏ) – CN Miền Bắc
  09/2013 – 4/2014

  – Báo cáo trực tiếp trưởng phòng kinh doanh, gián tiếp cho Trưởng Kinh Doanh Khu Vực, Trưởng chi nhánh kinh doanh
  – Cập nhật, truyền thông, tổng hợp, lưu trữ các thông tin, báo cáo, chương trinh hổ trợ bán hàng từ bộ phận Sales, Trade Makerting, Marketing đến các đối tượng liên quan như: Giám sát bán hàng, đại diện kinh doanh, Trưởng Kinh Doanh Vùng/Miền, Trưởng Kinh Doanh Khu Vực, Nhà Phân Phối.
  – Cập nhật, truyền đạt, tổng hợp, lưu trữ báo cáo các chỉ tiêu, thông số kinh doanh, Doanh số, chất lượng bán hàng của nhân viên, các chỉ tiêu tính lương, thưởng cho nhân Viên…cho cấp quản lý trực tiếp.
  – Tiếp nhận, triển khai các chỉ thị hướng dẫn công việc khác bao gồm việc phân bổ chỉ tiêu khuyến mãi(nếu có) từ cấp quản lý trực tiếp: Giám đốc kinh doanh, Trưởng kinh doanh khu vực, trưởng kinh doanh vùng/miền cho các đối tượng liên quan trong phòng kinh doanh, ngoài phòng kinh doanh, hoặc đối tác bên ngoài được chỉ định.
  – Phối hợp với bộ phận kế toán phòng kinh doanh,bộ phận kế toán công ty về việc tổng hợp các chương trình hổ trợ bán hàng, tổng kết lương thưởng cho nhân viên bán, qui trình mở Nhà Phân Phối, cửa hàng chi nhánh, thanh NPP.

 • Trưởng phòng dịch vụ khách hàngAsiafoods ( Mì Gấu đỏ) – CN Miền Bắc
  01/2013 – 08/2013

  – Tổng hợp báo cáo số liệu hàng ngày / tuần /tháng gửi ban giám đốc
  – Duyệt đơn hàng hàng ngày từ NV Dịch vụ khách hàng
  – Đảm bảo độ chính xác của dự báo bán hàng ( DPA)
  – Quản lý tồn kho hàng hóa tại nhà máy
  – Họp triển khai kế hoạch tuần , tháng
  – Đảm bảo thời gian giao nhận hàng tới Npp
  – Giải quyết các thắc mắc từ Npp, bộ phận kinh doanh

 • Nhân viên dịch vụ khách hàng Asiafoods ( Mì Gấu đỏ) – CN Miền Bắc
  06/2012 -12/2012

  – Tiếp nhận đơn hàng và sử lý đơn hàng từ Nhà phân phối ( Npp)
  – Theo dõi tồn kho Npp, dự kiến đơn hàng dựa theo doanh thu thực tế và nhu cầu theo từng khu vực
  – Đàm phán đơn hàng và thống nhất với Npp về số lượng, chủng loại , số tiền thanh toán.
  – Dự kiến tải trọng, kết hợp với bộ phận giao hàng để chuyển hàng tới Npp
  – Báo cáo số liệu bán hàng hàng ngày trên hệ thống SAP
  – Tổng hợp số liệu bán hàng, phân tích & báo cáo với cấp trên trực tiếp
  – Kết hợp với bộ phận kinh doanh lên kế hoạch sản xuất ( Sales forecast).

Các kỹ năng
 • MS Office
  90%
 • Khả năng suy luận
  80%
 • Nhìn nhận vấn đề
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ