Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÔNG SÀI GÒN
  11/2017-8/2019

  -Tìm kiếm khách hàng
  -Tư vấn sản phẩm
  -Hỗ trợ khách hàng sau mua

 • Kỹ sư phòng thiết kếCÔNG TY NIDEC TOSOK VIỆT NAM
  10/2012-4/2017

  -Kiểm tra, cải tiến sản phẩm

Trình độ học vấn
 • Khoa Cơ Khí Động LựcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
  10/2007-8/2012
Các kênh liên hệ
Liên hệ