GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Tôi đang là sinh viên năm thứ hai của trường. Là con người luôn nỗ lực để đạt được kết quả vượt trội và làm việc để thay đổi bản thân nâng cao giá trị của chính mình. Nếu được công ty tuyển dụng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm tốt công việc được giao.

Trình độ học vấn
 • Trường Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí MinhĐại Học - Quản Trị Kinh Doanh
  2020-10 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Thuyết trình
  %
 • Quản lý thời gian
  %
 • Giải quyết vấn đề
  %
 • Lập kế hoạch
  %
 • Đàm phán Giao tiếp Xây dựng quan hệ
  %
 • Lãnh Đạo
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Phân tích
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ