Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhVạn thái land
  2016-08 HIỆN TẠI

  tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường…

Trình độ học vấn
 • Cao Đẳng - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô TôCao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
  2016-06 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Tư Vấn Bán Hàng (3 năm)
  %
 • Chăm Sóc Khách Hàng (3 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Tiếng Anh
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ