GIỚI THIỆU

Môi trường làm việc thân thiện công việc phù hợp ổn định.Có cơ hội học tập và phát triển bản thân tích lũy nhiều kinh nghiệm, xử lí công việc hiệu quả, nhanh chóng

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân ViênAlmost Blue (Brand Thời Trang)
    Tháng 4-2019 đến 9-2019
Trình độ học vấn
  • Thanh NhạcCao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Tphcm
    Từ năm 2017 đến 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ