GIỚI THIỆU

“Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn. Ổn định sự nghiệp và có cơ hội thăng tiến đến những vị trí cao Nổ lực hoàn thành thành nhiệm vụ được giao”

Kinh nghiệm làm việc
 • CỘNG TÁC VIÊNCÔNG TY CỔ PHẦN TÍN VIỆT
  06/2018 - 8/2019

  Cộng tác viên tư vấn mở thẻ tín dụng tiền mặt

Trình độ học vấn
 • KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
  09/2016 - 06/2019
Các kỹ năng
 • LÀM VIỆC NHÓM:
  60%
 • GIAO TIẾP:
  60%
Các kênh liên hệ
Liên hệ