Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Tư Vấn Tín DụngCÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
  01/2018 - 01/2019

  – Tìm kiếm khách hàng
  – Gọi tư vấn khách hàng theo data của công ty cung cấp
  – Thuyết phục khách hàng, chốt khoản vay thích hợp với
  khách hàng
  – Làm hồ sơ cho khách hàng
  – Làm hợp đồng đối với những khách hàng đã duyệt
  – Nhắc nợ những khách hàng chưa trả đúng hạn

Trình độ học vấn
 • Kế toán2017TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT Q.12 (TRUNG CẤP - NGHỀ)
  2017
Các kỹ năng
 • Hòa đồng
  100%
 • Làm việc nhóm
  80%
 • Lãnh Đạo
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ