GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Trở thành một nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp giỏi. Thành thạo các nghiệp vụ: nhân sự, kinh doanh, tài chính, marketing trong doanh nghiệp. Là nhà cố vấn quản trị điều hành doanh nghiệp đủ năng lực giúp doanh nghiệp phát triển hiệu quả kinh doanh.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng nhóm kinh doanhVietceramics JSC
  2/2014 - 8/2017

  Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát
  Nhiệm vụ chính:
  NHIỆM VỤ:
  – Lập kế hoạch làm việc cho P. Kinh Doanh:
  + Chỉ tiêu doanh số
  + Tồn kho hàng hóa
  + Chương trình thúc đẩy bán hàng
  – Quản lý khách hàng: danh sách khách hàng, đánh giá đại lý, kết nối và tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài.
  – Kiểm soát doanh thu và công nợ.
  – Kiểm soát rủi ro: giao hàng, chất lượng sản phẩm, doanh số, con người…
  – Dịch vụ sau bán hàng.
  – Kiểm tra hợp đồng, báo giá.
  – Quản lý lịch làm việc của Sales.
  – Giải quyết các vấn đề
  – Báo cáo
  – Động viên
  THÀNH TÍCH:
  Đội ngũ nhân sự:
  + 5 Sales giỏi gắn bó lâu dài.
  + Hơn 80 Đại lý lâu năm và hơn 200 KH mới.
  + Thay đổi tư duy làm việc của Sales.
  + Làm việc hiệu quả, gắn kết và thân thiện.
  Con số:
  + Đạt 100%-120% chỉ tiêu đề ra trong 3 năm liền.
  + Tỷ lệ nợ khó đòi 1%/doanh thu.
  Kiểm soát rủi ro:
  + Giảm thiểu rủi ro xung đột lợi ích.
  + Giải pháp kinh doanh hiệu quả.
  + Giảm chi phí phòng.

 • Sales adminVietceramics JSC
  2/2011 - 2/2014

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  – Điều phối đơn hàng cho P. Kinh doanh
  – Tư vấn sản phẩm
  – Xử khiếu nại khách hàng
  – Theo dõi, nhắc nhở và kiểm soát công nợ phải thu
  – Cập nhật chính sách bán hàng cho P. Kinh Doanh
  – Lập và báo cáo kết quả doanh số
  – Tính lương năng suất Sales
  – Làm hợp đồng, báo giá
  – Hỗ trợ Sales công tác hành chính
  – Thực hiện nhiệm vụ cấp trên yêu cầu

 • Trưởng Phòng Tổ Chức Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Sài Gòn
  4-8/2018

  Lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự kinh doanh và kỹ thuật.
  Công tác hành chính văn phòng hỗ trợ cho Giám Đốc.
  Tiếp cận và tạo mối quan hệ với khách hàng cũ

 • Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Toàn Phát
  12/2017-4/2018

  Đào tạo đội ngũ kinh doanh.
  Lên kế hoạch kinh doanh.
  Chương trình bán hàng và chăm sóc khách hàng
  Thực hiện các báo cáo kinh doanh
  Giám sát thu hồi nợ của P.KD
  Các công việc đối ngoại với Giám Đốc.
  Và những yêu cầu của Giám Đốc

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhĐại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
  8/2014 - 4 /2016

  Kiến thức về quản trị điều hành: nhân sự, chiến lược, tài chính, marketing, chất lượng.

 • Quản trị kinh doanhCao Đẳng Tài Chính Hải Quan
  10/2007-11/2010

  Được đào tạo kỹ năng, kiến thức của một nhà quản trị.

Danh hiệu & Giải thưởng
 • Công tác nhân sự, quản lý và hoạt động kinh doanh
  5

  Quản lý từ 5-20 nhân sự kinh doanh
  Phát triển và duy trì các hoạt động của phòng mình quản lý đạt chỉ tiêu đề ra.
  Doanh số Phòng mức cao nhất gần 40 tỷ.
  Quản trị rủi ro công nợ mức thấp nhất < 1% doanh thu. Thay đổi tư duy làm việc cũ của nhân viên kinh doanh. Duy trì và phát triển hệ thống khách hàng kênh B2B. Xây dựng thành công chính sách kinh doanh tăng doanh thu. Xây dựng và thúc đẩy chương trình Marketing đạt mục tiêu doanh thu.

Các kỹ năng
 • Lập kế hoạch, làm việc nhóm, quản lý nhóm
  85%
 • MS Office
  90%
 • Làm việc độc lập
  75%
 • Chịu được áp lực cao
  85%
 • Khả năng xử lý nhanh các vấn đề
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ