GIỚI THIỆU

Mong muốn tạo thu nhập cho bản thân Được học tập và phát triển nhiều hơn trong môi trường lớn. Nâng cao kiến thức kinh nghiệm bản thân trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Trình độ học vấn
  • Quản trị nhà hàng khách sạn Cao đẳng Hutech
    2016 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ