Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhCông ty maxred
  2018-12 HIỆN TẠI
Trình độ học vấn
 • Trung Cấp - Nghề - Khoa Học Giáo DụcTruong thpt nguyen van troi
  2014-06 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Tư Vấn Bán Hàng (1 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ