Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhVPBank
  2017-03 HIỆN TẠI

  Chuyên viên quan hệ khách hàng

Trình độ học vấn
 • Phát Triển Nông ThônTrường Đại học An Giang
  2017-06 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Đàm phán
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Chăm Sóc Khách Hàng
  %
 • Tiếng Anh
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ