GIỚI THIỆU

Năng động, nhiệt huyết với công việc Học hỏi nhanh, khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhCông ty TNHH TM DV TT Khả Duy
  2018-05 2019-01

  Tìm kiếm khách hàng.
  Tư vấn giới thiệu đến khách hàng sản phẩm của công ty

 • Nhân Viên Phục VụTNHH SX TM DV Trăng Non
  2016-03 2018-05
Trình độ học vấn
 • Đại Học - Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng AnhTrường Đại học Cần Thơ
  2018-6 2018-6
Các kỹ năng
 • Giao tiếp
  %
 • Giải quyết vấn đề
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ