Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân Viên Kinh DoanhVăn phòng đại diện Fujiura
    2017-10 HIỆN TẠI

    tìm kiếm nhà cung cấp và theo quản lý đơn hàng.

Trình độ học vấn
  • Chứng Chỉ Chuyên Ngành - Tiếng Nhật - Nhật ngữ NagoyaTrường nhật ngữ SKY tại Nagoya Nhật Bản.
    2017
Các kênh liên hệ
Liên hệ