GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Tối ưu hóa doanh thu, mở rộng kênh phân phối , phát triển bền vững .

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên phòng Kinh doanh Công Ty Xuất Nhập Khẩu Nội Thất
  3/1999 - 4/2007

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  Với vị trí phòng kinh doanh, tôi kiểm tra chất lượng sản phẩm , theo dõi các giao dịch với khách hàng
  Công việc cụ thể theo dõi quá trình sản xuất, thiết kế, giao dịch với khách hàng.

Trình độ học vấn
 • Anh VănĐại học Dân Lập Văn Lang Tp. Hồ Chí Minh
  4/2011 - 5 /2013

  Bằng cấp: Sau đại học
  Thạc Sỹ Anh Văn
  Đại Học Victoria, Melbourne, Australlia

Các kỹ năng
 • MS Office
  80%
 • Tiếng Anh
  95%
Các kênh liên hệ
Liên hệ