Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhCÔNG TY TNHH TRƯỜNG KHUYÊN
  12/2018 - 08/2019

  Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý đơn hàng. Tư
  vấn để khách hàng hiểu hơn về sản phẩm. Duy trì những
  mối quan hệ đã có và tìm kiếm những mối quan hệ mới
  bằng những chiến lược kinh doanh mới.Biết cách xử lý
  những trường hợp khiếu nại của khách hàng, có tinh thần
  học hỏi, thích hợp với môi trường mới

Trình độ học vấn
 • Hóa dượcĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG (ĐẠI HỌC)

  Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của khoa và
  nhà trường đề xuất.

Các kênh liên hệ
Liên hệ